රෝගිනි....!!කා න් නු 

ගො යි ක් 
න් දේ 
ලා ලා
න්  
ලා ලු යි
යි ගො න්
මී ක් 

කා ලේ

වේ ලා
පා

වේ ලු යි
කා රෝ


යි ක් 
කා නෙ

හේ ලා පා

හේ ලු යි
ල් ලෝ

යි ක් 

ලා
කී

ගේ ලු යි
ගෝ න් නු  යි ක් න් දේ  කා ලා න්   පා ලු යි
මී ගො න් යි ක් වෙ ලේ  කා ලා වෙ පා ලු යි
රෝ යි ක් හේ නෙ කා ලා හේ පා ලු යි
ල් ලෝ යි ක් ලා ගේ කී ලු යි 

ඌවේ ජනකවියක් (පෙරළුම් කවි) ඇසුරෙන් ජයන්ත චන්ද්‍රසිරි "අග්නිදාහය" චිත්‍රපටියට කල නිර්මාණයකි.
Read More!

දේදුනු සළු ඇන්දේ නැතත්...

යකඩ බිහිවී නොතිබුණි. තිබුනේ යපස්ය. යකඩ අමුතුවෙන්ම නිපදවිනි. ඒ සමගමද මළකෑමද ආරම්භවිණි. ඉන්පසු මළකෑමට එරෙහිව සටන් වැදුණි. ඒ වෙනුවෙන් යම් යම් සංයෝග නිපදවන්නට සිදුවිය. ඒ සමහර සංයෝගයන් ස්වභාවසිද්ධව බිහි නොවුන නිසා උත්ප්‍රේරක හඳුන්වා දෙන්නටද සිදුවිණි. මළකෑම බිහිවූයේ යකඩ නිපදවීම සමගමම බව අමතක විණි. 

ස්වභාවසිද්ධව බිහිනොවුණු දෑ භාවිතයෙන් පසු පලක් නොමැතිව ගොඩ ගැසෙන්නට වූයේ ඒවා නැවතත් මුල් තත්වයට ගෙන ඒමට තවත් දෑ බිහිකරන්නට සිදුවිය. අඹගසේ ප්‍රස්නය හා නෑයන්ගේ ප්‍රස්නය මෙතනදී අදාල කරගත හැක. තුමූම ප්‍රස්නයක කොටසක් වන කල්හී තමා ප්‍රස්නයේ හාත්පස දකිත්ද? තමා ප්‍රස්නයෙන් විනිර්මුක්ත තලයකදී ප්‍රස්නයක හාත්පස දකිත්ද? යන්න ඒ ප්‍රස්න දෙක වෙන්වෙන සීමා ලෙස හඟිමි. 

රූබික් කියුබයද සංයෝජනය පිළිබඳ අපූරු පාඩම් කියාදේ. කොටස් වෙන් වෙන්ව ගෙන සංයෝජනය කරන්නට යන උත්සාහයේදීම පද්ධතිය බිඳ වැටේ. ඕනෑම පද්ධතියක කොටස් වෙන් වෙන්ව ගෙන පද්ධතියට නොගැලපෙන සංයෝජනයන් කලහොත් 15 ක්‍රීඩාව මෙන් විසඳිය නොහැකි අවස්ථා ලැබීමට ඕනෑතරම් ඉඩ කඩ ඇත. 

සංස්කෘතිය යනු ඕනෑම කුණු කන්දලයක් ගෙන යන ප්‍රවාහයක් විය යුතු නැත. 
එහෙත් ස්වභාවසිද්ධ නොවන බලහත්කාරී මැදහත්වීම් වලින් ඒ අපූරුවට දූෂණය කල හැක.


දේදුනු සළු ඇන්දේ නැතත්
වරළස මල් බැන්දෙ නැතත්
රත්තරනෙන් රනින් නැතත්
අපටත් කල් යනවා...
හේනේ කුරක්කන් මල් යට
අපටත් කල යනවා...

විලක් දුටිමි සිහිළඹ මට සිහිලැල්ය
දොළක් දුටිමි දොළ හසරැළි සිඳුලොල්ය
තලක් දුටිමි තල දැකලා දිගුකල්ය
මලක් දුටිමි නිලුපුල් මල් බොරු මල්ය

රුවට රුවේ පිපී ඇතත්
නෙලා ගන්න සිතුවෙ නැතත්
අපටත් කල් යනවා...
හේනෙ කුරක්කන් මල් යට
අපටත් කල යනවා...

Read More!
 
Blogger Wordpress Gadgets