• දේශාභිමානී ගීත...

Read More!

5 comments :

  1. ඉතාමත් වටිනා, අපි වින්ද ළමා කාලය දරුවන්ට ගෙනත් දෙන්න පුළුවන් ආකාරයේ වැඩක්. බොහොම ස්තුතියි තිස්ස අයියා

    ReplyDelete
  2. ඉතාම විශිෂ්ට සේවයක්. මා දිිගුකලක් සොයමින් සිටි, "හදේ පිපෙන බැතිමල්" ගීය මෙහි පළකිරීම ගැන ඔබතුමාහට කෘතඥ වෙමි.

    ReplyDelete

 
Blogger Wordpress Gadgets