අද ඉපැදුනු නැවුම් ලොවට ...

ඉස් ඉස්සෙල්ලම දෙයියන් බුදුන් වැඳලාම වැඩේ පටන් ගමු.
සුනිල් එදිරිසිංහයන්ගේ මේ ලස්සන ගීයෙන්....

අද ඉපැදුනු නැවුම් ලොවට සිව් දෙවියනි වරම් දෙන්න...
පතිනි මවුනි බැල්ම හෙලා හද සුව යහනේ රකින්න...

උපන් බිලිඳු නහවන්නට රුවන් පිරිස පැන් වඩතී...
සිරිමා බෝ පත් සෙලැවී මෙත් සිහිලෙන් සුවය දෙතී...
දහසක් දෙව් බඹුන් නිතින තුන් තිස් පැය තනි රකිතී...
සඳ හිරු දෙපසින් අවදිව කල්පයකට ආයු දෙතී...කල්පයකට ආයු දෙතී...

සහසක් බුදුවදන් නිතර නැලවිලිගීයෙන් ගයතී...
සිරි දලදා හිමිසරණින් පිහිට ලබා නිදුක් වෙතී...
උපන් පුතුට ලෙවන් අතර දහසක් කිරි මවුන් ඇතී...
බාල බිලිඳු පිලිගන්නට සමන් දෙවිඳු දෝත දෙතී... සමන් දෙවිඳු දෝත දෙතී...

සිංදුව අහන්න මෙන්න මෙතැනින්....ඕන්නම් බාගන්න...

7 comments :

 1. there's no link to download this nice song... would be grateful if u could provide one
  thanks
  nayomi

  ReplyDelete
 2. අයියේ, තරහ නැතුව මේ සිංදුව හොයල දෙන්නකෝ,, " සමනොල සිරසෙ සිරි පද සිඹ සිඹ උදාහිරක් පායයි,,,," ජෝතිපාල ගායකය ගෙද කොහෙද? ලොකු උදව්වක්

  ReplyDelete
 3. මමත් ගත්තා මේ සිංදුව අයියේ

  ReplyDelete
 4. රුවන් පිරිස නෙවෙයි රුවන් පිරිත

  ReplyDelete
 5. මේ ගීතයේ අරුත දන්නා කෙනෙක් ඇත්ද?

  ReplyDelete

 
Blogger Wordpress Gadgets